Skip to main content

No embrutem el barri, cuidem Sant Antoni

Es demana la responsabilitat de la ciutadania, recordant al veïnat que no s’han de deixar residus al terra i que cal reciclar el paper i el cartó, els envasos de plàstic i el vidre als contenidors adients. També es recorda l’ús correcte de les papereres, que estan destinades el rebuig ocasional.

Es demana el propietaris de gossos que siguin cívics i recullin els seus excrements i ruixin els orins de les mascotes amb aigua, amb unes gotes de vinagre per contribuir a mantenir els carrers nets i eliminar els mals olors.

No embrutem el barri, cuidem Sant Antoni.

 

Escrit per:
Associació Som Sant Antoni