Skip to main content

No embrutem el barri, cuidem Sant Antoni

Iniciada una campanya de conscienciació entre el veÏnat del barri per mantenir més nets el carrers, recordant que cal posar els residus en el seu lloc.

Es demana la responsabilitat de la ciutadania, recordant al veïnat que no s’han de deixar residus al terra i que cal reciclar el paper i el cartó, els envasos de plàstic i el vidre als contenidors adients. També es recorda l’ús correcte de les papereres, que estan destinades el rebuig ocasional.

Es demana el propietaris de gossos que siguin cívics i recullin els seus excrements i ruixin els orins de les mascotes amb aigua, amb unes gotes de vinagre per contribuir a mantenir els carrers nets i eliminar els mals olors.

No embrutem el barri, cuidem Sant Antoni.

 

Escrit per:
Associació Som Sant Antoni